ZNALECKÁ ČINNOST

Oceňování rodinných domů Zvětšit obrázek

Oceňování nemovitostí

Při prodeji či převodu nemovitosti máte povinnost předložit úřadům znalecký posudek od znalce (soudní znalec) o ceně nemovitosti – ocenění nemovitosti či odhad nemovitosti.

Zajistím úředně platné ocenění nemovitosti a majetku (odhad nemovitosti, znalecký posudek) jako úředně uznaný soudní znalec.

Oceňování bytů Zvětšit obrázek

Provádím ocenění následujících nemovitostí

   • budov a hal
   • inženýrských a speciálních pozemních staveb
   • rodinných domů
Oceňování činžovních domů Zvětšit obrázek
   • rekreačních chalup a rekreačních domků
   • rekreačních chat a zahrádkářských chat
   • vedlejších staveb, garáží, studní, venkovních úprav
   • bytů a nebytových prostorů
   • rozestavěných staveb
Oceňování průmyslových areálů Zvětšit obrázek
   • staveb určených k odstranění
   • stavebních pozemků
   • zemědělských a ostatních pozemků a trvalých porostů

Ocenění se provádí dvěma způsoby:

   • cenou administrativní
    (též nazývanou „zjištěnou“ nebo „úřední“) např. pro účely zdanění apod.
   • nebo cenou tržní (též nazývanou „obvyklou“ nebo „obecnou“) např. pro peněžní ústavy při zřizování hypotečních úvěrů, při ručení nemovitostí za poskytnutý úvěr apod.

Znalecký posudek, soudní znalec

Hledáte-li znalce nebo soudního znalce pro znalecký posudek a odhad nemovitosti, obraťte se na mne. Jsem státem uznaný znalec a zajistím vám právně platný odhad nemovitosti, ocenění nemovitosti i znalecký posudek.

Znalecké posudky zpracovávám nejčastěji pro tyto účely:

   • ocenění pro daň z převodu nemovitosti
   • ocenění pro daň darovací
   • ocenění pro dědické řízení
   • ocenění pro potřeby restitucí
   • ocenění nemovitostí pro vklad nemovitostí do majetku (účetnictví) firmy
   • ocenění věcných břemen
   • ocenění při dělení společného jmění manželů
   • ocenění při dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí
   • ocenění nemovitostí pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti

Zpracování odborných posudků na provedení stavby

  • posouzení technického stavu nemovitostí
  • konzultační činnost

Pracuji podle zákona a platných vyhlášek

Znalecké posudky a ocenění nemovitosti zpracovávám podle zákona č.36/1967 Sb. v platném znění a podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění.

Rozsah působnosti prováděných ocenění

Rozsah působnosti vydávaných posudků je omezen na území České republiky.

Termíny pro vypracování znaleckého posudku

Zpravidla 7 až 14 dnů. U složitějších nemovitostí je termín s objednatelem předem dohodnut.

Kam dál?

Znalecká činnost

Projektová činnost pozemní stavby

Inženýrská činnost

Poradenská činnost

Kontaktujte mě

Máte-li zájem o mé služby neváhejte mě kontaktovat. Telefonicky, prostřednictvím emailové adresy či kontaktního formuláře.


Vyplňte, prosím, alespoň všechna pole označená hvězdičkou (*). Děkuji