Jsem smluvní znalec těchto společností

Smluvní partner Československá obchodní banka

Čím se zabývám

  • Jsem soudní znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí
  • Jsem autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Bohaté zkušenosti z oboru podpořené dlouhodobou praxí

  • Praxe v realizaci a přípravě staveb 26 let
  • Praxe v projektové a inženýrské činnosti 26 let
  • Praxe v oceňování nemovitostí 15 let