PODKLADY PRO OCENĚNÍ

Podklady k ocenění nepronajímané nemovitosti Zvětšit obrázek

Pro ocenění nemovitosti, která NENÍ PRONAJÍMÁNA si připravte tyto podklady:

  • výpis z katastru nemovitostí
   (list vlastnictví)- ne starší 3 měsíce
  • kopie katastrální mapy
   ne starší 1 roku
  • geometrický plán
   pro zaměření pozemků (pokud existuje)
  • stavební povolení
   s vyznačením nabytí právní moci (pokud se dochovalo)
  • kolaudační rozhodnutí
   s vyznačením nabytí právní moci (pokud se nedochovalo, pak jsou nutné jiné doklady o stáří nemovitosti)
  • projektová dokumentace
   pro stavební povolení nebo skutečného provedení stavby (pokud se nedochovala, nemovitost zaměřím sám na místě)
  • kupní smlouvy
   (na nemovitost, na pozemek apod.), s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí
  • smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy apod.
   dříve zpracované znalecké posudky
  • informace o inženýrských sítích
   na pozemku a v jeho okolí (kanalizace, vodovod plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize)
Podklady k ocenění pronajímané nemovitosti Zvětšit obrázek

Pro ocenění nemovitost, která JE PRONAJÍMÁNA, si připravte tyto podklady:

  • nájemní smlouvy
   o pronájmu celé nemovitosti nebo její části
  • pojistné smlouvy
   na nemovitosti – pojištění na živelné pohromy, pojištění odpovědnosti
  • doklad o zaplacení daně z nemovitosti
   za poslední rok
  • doklad o provozních nákladech
  • doklad o nákladech
   za běžnou údržbu nemovitosti
  • seznam všech stavebních změn
   a modernizací na nemovitosti s uvedením jejich stáří

Kam dál?

Znalecká činnost

Projektová činnost pozemní stavby

Inženýrská činnost

Poradenská činnost

Kontaktujte mě

Máte-li zájem o mé služby neváhejte mě kontaktovat. Telefonicky, prostřednictvím emailové adresy či kontaktního formuláře.


Vyplňte, prosím, alespoň všechna pole označená hvězdičkou (*). Děkuji